Ar mūsų menesinės gali tapti gilesnio susijungimo portalu tarp vyrų ir moterų?

Gyvendama bendruomeninį gyvenimą Švedijoje, turėjome reguliarius vyrų ir moterų ratus. Vieną vakarą turėjome bendrą ratą visi kartu. Moterys sėdėjo ratu centre, žvelgdamos į centrą, o vyrai sėdėjo aplink, antrame rate, veidais į moteris. Moterys pasakojo apie intymius išgyvenimus, susijusius su menstruacijų ciklu, vyrai įdėmiai klausėsi tylėdami. Paskui susijungėme į vieną ratą ir dalinomės savo patirtimis, kaip vyrai ir moterys.

  Daugelis vyrų pasakojo, kad jaučiasi atstumti moterų, kai joms būna menstruacijos. Jie tarsi atsiduria prieš sieną „man – mėnesinės“ ir baigta, nė nežinodami, ką išgyvename fiziniu, emociniu ir seksualiniu lygmeniu.

Vienas vyras papasakojo, kad jo trys vyresnės seserys visada slėpdavo nuo jo savo menstruacijų ciklus. Tada, dar būdamas berniukas, jis suvokė, kad „kažkas dedasi“, tačiau apie tai nebuvo kalbama.

Kitas, jau vaikų turintis vyras, išsakė troškimą suprasti moterų menstruacijų ciklus, kad natūraliai, holistiniu būdu galėtų palydėti dukterį į virsmą moterimi.

Diskusija mus stipriai išlaisvino, tuo pačiu ryškėjo dar gilesnis dalykas. Žodžiais neįmanoma nusakyti įsivyravusio bendrystės pojūčio, kai atradome vienybę ir santarvę, kalbėdami apie tai, kas istoriškai kėlė šitiek nesantaikos.

▪️ Paleidome senas neišsakytas kolektyvines nuoskaudas.

▪️ Jautėme vieni kitus be žodžių, tylomis panirę į gilius apmąstymus.

▪️ Vis stiprėjančią gyvybinę jėgą palaikė visų sąmoningumas ir susitelkimas į dabarties akimirką.

Štai taip pasireiškia Dieviškasis moteriškumas ir Dieviškasis vyriškumas – susijungia ir tampa viena universalia galia. Iš tokių energijos sūkurių gimsta stebuklai.

Nuotrauka: Jennifer Stenglein