Prisiminkime tikrąją atsidavimo ir savo žodžio laikymosi vertę.Nauja sąmoningų santykių paradigma man asmeniškai pranoksta skirstymą į monogamiškus ar atvirus santykius, kur vis dar žaidžiame su forma. Naujas būdas – kai susieiname į sąjungą radikalioje tiesoje,...

read more